REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Eko-Aims Oy:n henkilötietolain (1999/523) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Laadittu 1.10.2016. Viimeisin muutos 25.5.2018

Ecoaims kunnioittaa yksityisyyttänne ja pyrkii aina suojaamaan henkilötietojanne parhaalla mahdollisella tavalla. Pyrimme kaikessa toiminnassamme varmistamaan, että henkilötietojanne käsitellään varmimmalla mahdollisella tavalla sekä yrityksemme sisällä että alihankkijoidemme toiminnassa. Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu, millaista tietoa keräämme ja miten tietoja käytetään.

1. Rekisterinpitäjä

Eko-Aims Oy
Laavupolku 12
80400 Ylämylly
Suomi
Y-tunnus: 1104183-6

2. Yhteydenotot

Jos teillä on kysyttävää henkilötietojenne käsittelystä, haluatte nähdä itseänne koskevat tallennetut tiedot tai poistaa tietonne järjestelmästämme, voitte ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen: info@ecoaims.com tai puhelinnumeroon 0400 279229.

3. Rekisterin nimi

Eko-Aims Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):

Henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

  • tilausten toimitus, käsittely ja arkistointi
  • asiakaspalvelun, liiketoiminnan ja verkkokaupan kehittämiseen.
  • tilastointi.

Lisäksi tietojanne voidaan käyttää edellä mainittujen tahojen sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, mikäli olette antanut tähän suostumuksensa.

5. Rekisterin tietosisältö

  • henkilön ja/tai yrityksen nimi
  • osoite
  • yritystunnus/ALV numero yrityksille
  • puhelin
  • sähköpostiosoite
  • tilaukset
  • mahdollinen lupa suoramarkkinointiin

Tiedot säilytetään asiakassuhteen ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Eko-Aims Oy kerää ja käsittelee henkilötietojanne, kun teette tilauksen verkkokaupastamme, rekisteröidytte sivustomme www.ecoaims.com ja www.biathlonshop.fi käyttäjäksi, tilaatte uutiskirjeen ja/tai osallistutte Eko-Aims Oyn: järjestämiin kilpailuihin, esim. meidän facebook-sivuilla.

Tietoja voidaan kerätä myös eri viestikanavien kautta, esim. jos asiakas tekee tilauksen sähköpostitse tai puhelimitse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ilmoitamme yhteystietojasi tilauksesi toimittavalle kuljetusliikkeelle. EU:n ulkopuolelle suuntavien tilausten yhteydessä annamme myös tilaukseen liittyvä lasku kuljetusliikkeelle, jotta he voivat hoitaa vienti ja tuonti-huolinnan muodollisuudet.

Tietojasi luovutetaan myös tilauksesi yhteydessä käytetyn maksukanavan toimittajalle.

Ei muita säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Eko-Aims Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa Yhteydenotot osiossa mainitulle osoitteelle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa Yhteydenotot osiossa mainitulle osoitteelle.

Rekisteröityneenä käyttäjänä voitte muuttaa omia tietojanne tai peruuttaa uutiskirjetilauksen kirjautumalla henkilökohtaisille sivuillenne: http://fi.ecoaims.com/account/  tai www.biathlonshop.fi/account/.